Pronájem měsíční IRB 2600-12/1,65Pouze registrovaní uživatelé mohou nakupovat produkty skrz náš portálPRONÁJEM PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ

 

Společnost SMAR nabízí pronájem robotu nebo robotické cely za měsíčně pevně smluvenou cenu.

Nájemce tak má jistotu, že za robotické zařízení nezaplatí více, než je smluvně ujednáno. Po celou dobu nájmu má Nájemce kryté veškeré náklady za náhradní díly a servisní zásahy. Navíc má Nájemce jistotu garantovaného dojezdu technika v případě poruchy na zařízení.

 

Nájemce se tak může více zaměřit na obor svého podnikání, neboť o ostatní služby spojené s provozem zařízení se postará společnost SMAR.

 

Výhody

 • Fixní poplatek po celou dobu pronájmu.

 • Nejnovější použitá technologie.

 • Robotizace výroby bez vstupních investic. (snížení investic při automatizaci výroby)

 • Plné krytí servisu na zařízení po celou dobu pronájmu.

 • Nulové náklady za údržbu zařízení.

 • Nulové náklady za držení náhradních dílů na vlastním skladě.

 • Cena měsíčního nájmu je nižší než mzdové náklady na zaměstnance.

 • Optimalizace měsíční nákladů

 •  Automatická obměna zařízení na konci smluvního období

 

Reference

 • V současné době na českém trhu není společnost, která by nabízela celkový rozsah služeb, jaký je nabízen tímto projektem.

 • Požadavky výrobních podniků na robotizaci výroby za minimální počáteční investice.

 • Nedostatek pracovníku na trhu pro rutinní nebo obtížné práce.

 • Společnost SMAR má velké zkušenosti v oboru robotizace.

 

Parametry pronájmu

 • Doba pronájmu na 60 měsíců 

 • Garantovaná výkupní cena na konci pronájmu 40.000CZK (bez budoucích odpisů)

 • Odkoupení pronajatého zařízení v průběhu pronájmu

 • Instalace, kalibrace a deinstalace zařízení je zahrnuta v ceně.

 • Proškolení obsluhy na úroveň operátor zařízení je zahrnutá v ceně.

 

Plný servis

 •  Nepřetržitá telefonní podpora

 • Garantovaný dojez technika do 24 hodin

 • Vzdálené monitorování a diagnostika

 • Automatické zálohování a správa záloh

 • Vzdálený přístup a optimalizace

 • Pravidelná údržba

 • Doprava technika

 • Práce technika

 • Náhradní díly


Napsat komentář

Musíte být přihlášen přidat komentář.