Elektromotor LV IEC M3BP 280SMC 2-4+066+002+119Only registered users can buy products trough our portal(3GBP289238-BDG)

066 Úprava pro speciální polohu jinou než IM B3 (1001), IM B5

(3001), B14 (3601), IM B35 (2001), IM B34 (2101).

002 Přeštítkování napětí, frekvence a výkonu, trvalý provoz. .

119 Svorky pro rozběh Y/D na nízké otáčky (dvouotáčkový motor).


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.